divendres, 15 de maig de 2009

La casa (o les cases) de l'alt

Bernat Mira Tormo, al llibre "El origen íbero-tartésico del Euskera", Editorial Visión Libros (2006), ens parla del topònim Alcoleja, donant-li una versió distinta a la més comunment acceptada, l'aràbiga.


ALCOLEJA deriva del mateix ètim que ALCOLEA: són germans bessons -lingüísticament parlant-, fills d'una mateixa mare. El nom es troba, així fonètica com semànticament, íntimament relacionat al d'ALCALÀ. Asín Palacios el deriva de la forma àrab al-qulay'a, amb significació de “castellet”, “xicotet enfortiment” (Asín, Contrib., p.54). Així ho han vist Eguílaz, Ribera, Asín i altres arabistes. La llengua mossàrab pogué provocar esta diferent pronúncia. El fonema /tx/, palatal africat, duria molt prompte a la total palatització /c/ = (ch) amb la llengua castellana, el que explica la forma castellana ALCOLECHA.

Estic d'acord que ALCOLEJA i ALCOLEJA deriven del mateix ètim, però només els dos primers formants del nom, és a dir ALCOLEA. I en la meua opinió, estan tan relacionats fonètica i semànticament amb ALCOI, com amb ALCALÀ. AL-COL-EA es pot traduir per AL = LLOC DE, COL = ALT, i EA variaciaó d'A = EL, amb el significat de EL LLOC ALT.
Mentre que AL-COL-EJA el traduïm per AL = LLOC, COL = ALT, i EJA = CASA, amb el significat de “LA CASA DE L'ALT”.

A ALCALÀ l'he vist moltes vegades traduït com topònim àrab i amb el significat de “castell”. Potser siga degut a que, en molts llocs que duen este nom, en l'època àrab es construgueren castells. AL-CAL-A es també nom ibèric i el traduïm per AL = JUNT A, CAL = CIM i A = EL, amb el significat de “EL LLOC DEL CIM” o “LLOC ALT DE LA MUNTANYA”, que són llocs idonis per a fer un castell.

dijous, 14 de maig de 2009

Començament

Hola a tots!

Des d'ací es pretén obrir un espai d'intercanvi per a avançar en el coneixement de la Història d'un dels pobles del nostre territori, Alcoleja que, igualment, comparteix la història de mols altres pobles similars del País Valencià.

Els temes que ben prompte començarem a tractar seran, per exemple:

- El seu topònim.

- La misteriosa alqueria desconeguda: Benigallim.

- Qui i quan edifica la torre i el palau hui conegudes com "de Malferit".

- Com era la població mussulmana d'Alcoleja i com els afectà l'expulsió.

I qualsevol altre tema del que aniguem trobant notícies.


Comencem a escriure sobre la Història d'Alcoleja!!!