divendres, 15 de maig de 2009

La casa (o les cases) de l'alt

Bernat Mira Tormo, al llibre "El origen íbero-tartésico del Euskera", Editorial Visión Libros (2006), ens parla del topònim Alcoleja, donant-li una versió distinta a la més comunment acceptada, l'aràbiga.


ALCOLEJA deriva del mateix ètim que ALCOLEA: són germans bessons -lingüísticament parlant-, fills d'una mateixa mare. El nom es troba, així fonètica com semànticament, íntimament relacionat al d'ALCALÀ. Asín Palacios el deriva de la forma àrab al-qulay'a, amb significació de “castellet”, “xicotet enfortiment” (Asín, Contrib., p.54). Així ho han vist Eguílaz, Ribera, Asín i altres arabistes. La llengua mossàrab pogué provocar esta diferent pronúncia. El fonema /tx/, palatal africat, duria molt prompte a la total palatització /c/ = (ch) amb la llengua castellana, el que explica la forma castellana ALCOLECHA.

Estic d'acord que ALCOLEJA i ALCOLEJA deriven del mateix ètim, però només els dos primers formants del nom, és a dir ALCOLEA. I en la meua opinió, estan tan relacionats fonètica i semànticament amb ALCOI, com amb ALCALÀ. AL-COL-EA es pot traduir per AL = LLOC DE, COL = ALT, i EA variaciaó d'A = EL, amb el significat de EL LLOC ALT.
Mentre que AL-COL-EJA el traduïm per AL = LLOC, COL = ALT, i EJA = CASA, amb el significat de “LA CASA DE L'ALT”.

A ALCALÀ l'he vist moltes vegades traduït com topònim àrab i amb el significat de “castell”. Potser siga degut a que, en molts llocs que duen este nom, en l'època àrab es construgueren castells. AL-CAL-A es també nom ibèric i el traduïm per AL = JUNT A, CAL = CIM i A = EL, amb el significat de “EL LLOC DEL CIM” o “LLOC ALT DE LA MUNTANYA”, que són llocs idonis per a fer un castell.

2 comentaris:

Giménez ha dit...

Hola Dani,
hem rebut de la AVL uns quants fullets de Toponimia dels Pobles Valencians; entre ells està el corresponent a Orxeta que va fer Maria Justiniano.
Al Barranc de la Mola (que fita amb Aigües i La Vila) trobem un topònim vora riu "L'Alcolegeta" (Algoleja?). Caldria anar-hi i veure allò

Coords UTM aprox.
734902
4268543

Dani ha dit...

No havia vist este missatge fins ara!

És una llàstima perquè és molt interessant el que dius, ja que podria servir per a confirmar l'explicació d'alguns lingüsites que diuen que Alcoleja vol dir terra d'al·luvió vora un riu.

Eixa explicació és lògica, front a la impossibilitat que Alcoleja signifique "el castellet", com es defén moltes vegades, ja que la torre és de factura cristiana i no mussulmana.

Gràcies amb retard!!!

Publica un comentari